CoFiGa sortea entre colexiados/as 25 entradas gratuítas para asistir a FisioExpo 2023
Configurándose tras a súa primeira edición como o evento comercial e de divulgación referente para a Fisioterapia europea, celebrarase do 27 ao 29 de outubro no recinto feiral de Madrid (IFEMA)

12-09-2023
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) sortea entre fisioterapeutas colexiados/as un total de 25 entradas gratuítas para asistir a FisioExpo 2023, a nova edición do Salón Profesional de Fisioterapia que se celebrará do 27 ao 29 de outubro en Madrid, no recinto feiral IFEMA.

Participación no sorteo

Para participar no sorteo, que se desenvolverá o venres 15 de setembro na sede colexial, os e as colexiados/as interesados deberán abonar unha fianza de 30 euros (que se devolverá unha vez xustificada a asistencia ao evento), anotándose ata o 14 de setembro na seguinte ligazón:

Formulario inscrición

 

FisioExpo 2023

Tras a gran acollida cultivada na súa primeira edición, que o sitúa como un evento comercial e de divulgación social referente para a Fisioterapia europea, FisioExpo crece en todas as súas dimensións coa súa nova edición de 2023.

Na súa nova edición de 2023, FisioExpo pasa a ocupar un espazo de máis de 10 mil metros cadrados; conta xa coa participación de máis de 150 expositores de Finlandia, Italia, Alemaña, Inglaterra, China, Australia, Francia, Republica Checa, Suíza, España e Portugal; e programa máis de 150 actividades formativas e divulgativas (masterclass, ponencias, workshop, talleres e demostracións prácticas) a desenvolver en 15 salas con capacidade para 60-100 profesionais, dando protagonismo a todas as áreas de saúde sobre as que intervén a Fisioterapia e contando para iso co asesoramento da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF).

En definitiva, FisioExpo 2023 volverá converterse nun punto de encontro da Fisioterapia europea, no que os seus profesionais poderán coñecer de primeira man as tendencias, avances tecnolóxicos, aplicacións prácticas en talleres impartidos por profesionais de gran recoñecemento, ademais de compartir uns días con amigos e compañeiros e, con todo iso, proporcionar un novo impulso tanto ao desenvolvemento dunha profesión sanitaria en constante e continuo crecemento como ao coñecemento social da súa contribución ao benestar da poboación.

Máis información sobre a organización e desenvolvemento de FisioExpo 2023

 

CoFiGa sortea entre colexiados/as 25 entradas gratuítas para asistir a FisioExpo 2023

Configurándose tras su primera edición como el evento comercial y de divulgación referente para la Fisioterapia europea, se celebrará del 27 al 29 de octubre en el recinto ferial de Madrid (IFEMA)

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) sortea entre fisioterapeutas colexiados/as un total de 25 entradas gratuitas para asistir a FisioExpo 2023, la nueva edición del Salón Profesional de Fisioterapia que se celebrará del 27 al 29 de octubre en Madrid, en el recinto ferial IFEMA.

Participación en el sorteo

Para participar en el sorteo, que se desarrollará el viernes 15 de septiembre en la sede colegial, los y las colegiados/as interesados deberán abonar una fianza de 30 euros (que se devolverá una vez justificada la asistencia al evento), anotándose hasta el 14 de septiembre en el siguiente enlace:

Formulario Inscripción

 

FisioExpo 2023

Tras la gran acogida cosechada en su primera edición, que lo sitúa como un evento comercial y de divulgación social referente para la Fisioterapia europea, FisioExpo crece en todas sus dimensiones con su nueva edición de 2023.

En su nueva edición de 2023, FisioExpo pasa a ocupar un espacio de más de 10 mil metros cuadrados; cuenta ya con la participación de más de 150 expositores de Finlandia, Italia, Alemania, Inglaterra, China, Australia, Francia, Republica Checa, Suiza, España y Portugal; y programa más de 150 actividades formativas y divulgativas (masterclass, ponencias, workshop, talleres y demostraciones prácticas) a desarrollar en 15 salas con capacidad para 60-100 profesionales, dando protagonismo a todas las áreas de salud sobre las que interviene la Fisioterapia y contando para ello con el asesoramiento de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF).

En definitiva, FisioExpo 2023 volverá a convertirse en un punto de encuentro de la Fisioterapia europea, en el que sus profesionales podrán conocer de primera mano las tendencias, avances tecnológicos, aplicaciones prácticas en talleres impartidos por profesionales de gran reconocimiento, además de compartir unos días con amigos y compañeros y, con todo ello, proporcionar un nuevo impulso tanto al desarrollo de una profesión sanitaria en constante y continuo crecimiento como al conocimiento social de su contribución al bienestar de la población.

Más información sobre la organización y desarrollo de FisioExpo 2023

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información