O CoFiGa presenta alegacións ás memorias de verificación do “Máster Universitario en Ciencia do Exercicio, Preparación Física e Readaptación Deportiva” da UDC e UVigo e para a modificación do título de Grao en CAFD da UDC
En defensa das competencias propias da Fisioterapia como profesión sanitaria e ao obxecto de clarificar e delimitar a cualificación profesional que outorgan ditas titulacións

03-05-2023
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) presentou alegacións ás memorias de verificación tanto do “Máster Universitario en Ciencia do Exercicio, Preparación Física e Readaptación Deportiva” presentada conxuntamente polas Facultades de Ciencias do Deporte e da Educación Física (CAFD) das Universidades da Coruña (UDC) e Vigo (UVigo), como para a modificación do título de Grao en CAFD presentada pola Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física da UDC.

Ambas as alegacións, que contan co aval tanto da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) como do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), foron presentadas polo CoFiGa con data 2 de maio de 2023 e pódense descargar en arquivos adxuntos a esta información.

En ambos os casos, o CoFiGa argumenta que non existe ningún recoñecemento legal que avale a participación de licenciados/graduados en CAFD en procesos asistenciais ou procedementos terapéuticos (como a recuperación e readaptación funcional) dirixidos a persoas cunha condición patolóxica activa (xa sexa de carácter agudo ou crónico), aspecto que unicamente é obxecto de manexo e intervención por parte de profesionais sanitarios.

El CoFiGa presenta alegaciones a las memorias de verificación del “Máster Universitario en Ciencia del Ejercicio, Preparación Física y Readaptación Deportiva” de la UDC y UVigo y para la modificación del título de Grado en CAFD de la UDC

En defensa de las competencias propias de la Fisioterapia como profesión sanitaria y al objeto de clarificar y delimitar la cualificación profesional que otorgan dichas titulaciones

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ha presentado alegaciones a las memorias de verificación tanto del “Máster Universitario en Ciencia del Ejercicio, Preparación Física y Readaptación Deportiva” presentada conjuntamente por las Facultades de Ciencias del Deporte y de la Educación Física (CAFD) de las Universidades de A Coruña (UDC) y Vigo (UVigo), como para la modificación del título de Grado en CAFD presentada por la Facultad de Ciencias del Deporte y de la Educación Física de la UDC.

Ambas alegaciones, que cuentan con el aval tanto de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) como del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), fueron presentadas por el CoFiGa con fecha 2 de mayo de 2023 y se pueden descargar en archivos adjuntos a esta información.

En ambos casos, el CoFiGa argumenta que no existe ningún reconocimiento legal que avale la participación de licenciados/graduados en CAFD en procesos asistenciales o procedimientos terapéuticos (como la recuperación y readaptación funcional) dirigidos a personas con una condición patológica activa (ya sea de carácter agudo o crónico), aspecto que únicamente es objeto de manejo e intervención por parte de profesionales sanitarios.

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información