Novo Código Deontolóxico da Fisioterapia Española
De obrigado cumprimento, foi aprobado na última Asemblea Xeral do CGCFE

08-04-2021
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

O Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) aprobou na súa última Asemblea Xeral o novo Código Deontolóxico da Fisioterapia Española, de obrigado cumprimento para todos/ as os/ as fisioterapeutas e que achegará calidade e seguridade aos/ as pacientes.

Pódese descargar en: https://www.consejo-fisioterapia.org/adjuntos/adjunto_156.pdf

Nuevo Código Deontológico de la Fisioterapia Española

De obligado cumplimiento, fue aprobado en la última Asamblea General del CGCFE

La Asamblea General del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) aprobó en su última Asamblea General el nuevo Código Deontológico de la Fisioterapia Española, de obligado cumplimiento para todos/as los/as fisioterapeutas y que aportará calidad y seguridad a los/as pacientes.

Se puede descargar en: https://www.consejo-fisioterapia.org/adjuntos/adjunto_156.pdf

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información