Convenio marco de colaboración suscrito polo CoFiGa coa Asociación Galega de Fisioterapeutas en Pelviperineoloxía (AGAFIP)
Para a promoción da Fisioterapia neste campo de actuación

08-04-2021
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ven de suscribir un convenio marco de colaboración coa Asociación Galega de Fisioterapeutas en Pelviperineoloxía (AGAFIP), entidade sen ánimo de lucro de carácter profesional e implantación nacional que ten por obxectivo a promoción da Fisioterapia en Pelviperineoloxía, para o que promoven accións e actividades encamiñadas á prestación de asistencia sanitaria de calidade e baseada en estándares científicos, atendendo a criterios científicos e humanos; a promoción da investigación neste campo de actuación; así como a formación continua das/os fisioterapeutas e a edición de publicacións de interese científico para todo o colectivo de fisioterapeutas.

Toda a información sobre AGAFIP en: https://www.agafip.com/

Convenio marco de colaboración suscrito por el CoFiGa con la Asociación Gallega de Fisioterapeutas en Pelviperineología (AGAFIP)

Para la promoción de la Fisioterapia en este campo de actuación

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ha suscrito un convenio marco de colaboración con la Asociación Gallega de Fisioterapeutas en Pelviperineología (AGAFIP), entidad sin ánimo de lucro de carácter profesional e implantación nacional que tiene por objetivo la promoción de la Fisioterapia en Pelviperineología, para lo que promueven acciones y actividades encaminadas a la prestación de asistencia sanitaria de calidad y basada en estándares científicos, atendiendo a criterios científicos y humanos; la promoción de la investigación en este campo de actuación; así como la formación continua de las/los fisioterapeutas y la edición de publicaciones de interés científico para todo el colectivo de fisioterapeutas.

Toda la información sobre AGAFIP en: https://www.agafip.com/

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información