Ao dispor de colexiados/as do CoFiGa un novo número da revista Fisioterapia Galega
Con información, crónicas, reportaxes e entrevistas sobre a actualidade da Fisioterapia na nosa comunidade autónoma

05-04-2021
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

A crónica do desenvolvemento das Xornadas de Fisioterapia Musculoesquelética e Razoamento Clínico organizadas o pasado mes de marzo polo Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) con 12 mulleres fisioterapeutas como relatoras e que lograron congregar a máis de 750 fisioterapeutas de toda España, centra o novo número da revista Fisioterapia Galega, que está ao dispor dos/as colexiados/as na seguinte ligazón:

https://www.cofiga.org/adjuntos/revista/revista_39.1617620375.pdf

O número 59 de Fisioterapia Galega tamén inclúe unha reportaxe sobre o determinante papel que os e as fisioterapeutas están a desenvolver nas Unidades de Coidados Intensivos (UCI) hospitalarias durante a pandemia, reducindo ata en dous días a estancia dos pacientes; a intensa actividade desenvolvida polo CoFiGa para axilizar a campaña de vacinación contra a Covid-19 entre o colectivo; o interesante traballo de investigación desenvolto na Facultade de Fisioterapia de Pontevedra (Universidade de Vigo), que demostrou a eficacia dun tratamento precoz de Fisioterapia para frear as secuelas de incontinencia urinaria que provoca a cirurxía de próstata; e as novas plataformas de coñecemento compartido, divulgación científica e Fisioterapia baseada na evidencia que o CoFiGa pon ao dispor do colectivo para facilitar tanto a investigación como a práctica clínica co obxectivo de favorecer o desenvolvemento da intelixencia colectiva da profesión. 

Os contidos do novo número de Fisioterapia Galega compleméntase cunha extensa entrevista á compañeira Andrea Seijo, fisioterapeuta do equipo feminino do Real Club Depotivo da Coruña, na que explica cales son as súas funcións e dinámica de traballo como fisioterapeuta dun equipo de fútbol de primeira categoría e como compatibiliza este labor coa práctica clínica, a docencia e a investigación; así como reseñas sobre a recente edición de dous interesantes libros sobre Fisioterapia: “Fisioterapia y Piragüismo”, unha publicación editada pola Federación Española de Piragüismo de utilidade para fisioterapeutas, adestradores e deportistas na que participa e da que nos fala o compañeiro Rubén Paz Dobarro; e “Retales de Fisioterapia - Archivos  desclasificados”, publicación editada pola clínica de Fisioterapia “Marzo  Saude” cunha recompilación de historias persoais escritas por fisioterapeutas.

A disposición de colegiados/as del CoFiGa un nuevo número de la revista Fisioterapia Gallega

Con información, crónicas, reportajes y entrevistas sobre la actualidad de la Fisioterapia en nuestra comunidad autónoma

La crónica del desarrollo de las Jornadas de Fisioterapia Musculoesquelética y Razonamiento Clínico organizadas el pasado mes de marzo por el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) con 12 mujeres fisioterapeutas como ponentes y que lograron congregar a más de 750 fisioterapeutas de toda España, centra el nuevo número de la revista Fisioterapia Gallega, que está a disposición de los/as colegiados/as en el siguiente enlace:

https://www.cofiga.org/adjuntos/revista/revista_39.1617620375.pdf

El número 59 de Fisioterapia Gallega también incluye un reportaje sobre el determinante papel que los y las fisioterapeutas están desarrollando en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) hospitalarias durante la pandemia, reduciendo hasta en dos días la estancia de los pacientes; la intensa actividad desarrollada por el CoFiGa para agilizar la campaña de vacunación contra la Covid-19 entre el colectivo; el interesante trabajo de investigación desarrollado en la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra (Universidad de Vigo), que ha demostrado la eficacia de un tratamiento precoz de Fisioterapia para frenar las secuelas de incontinencia urinaria que provoca la cirugía de próstata; y las nuevas plataformas de conocimiento compartido, divulgación científica y Fisioterapia basada en la evidencia que el CoFiGa pone a disposición del colectivo para facilitar tanto la investigación como la práctica clínica con el objetivo de favorecer el desarrollo de la inteligencia colectiva de la profesión. 

Los contenidos del nuevo número de Fisioterapia Gallega se complementa con una extensa entrevista a la compañera Andrea Seijo, fisioterapeuta del equipo femenino del Real Club Depotivo de A Coruña, en la que explica cuáles son sus funciones y dinámica de trabajo como fisioterapeuta de un equipo de fútbol de primera categoría y cómo compatibiliza esta labor con la práctica clínica, la docencia y la investigación; así como reseñas sobre la reciente edición de dos interesantes libros sobre Fisioterapia: “Fisioterapia y Piragüismo”, una publicación editada por la Federación Española de Piragüismo de utilidad para fisioterapeutas, entrenadores y deportistas en la que participa y de la que nos habla el compañero Rubén Paz Dobarro; y “Retales de Fisioterapia - Archivos desclasificados”, publicación editada por la clínica de Fisioterapia “Maro Saude” con una recopilación de historias personales escritas por fisioterapeutas.

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información