Enquisa sobre repercusión e incidencia de lesións musculoesquéticas en fisioterapeutas activos
Co obxectivo final de propoñer un plan de estratexias preventivas de utilidade para o colectivo

05-04-2021
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

Co obxectivo de propoñer un plan de estratexias preventivas de lesións musculoesquéticas en fisioterapeutas activos de utilidade para o colectivo da Fisioterapia, tres estudantes de 4º curso do Grao de Fisioterapia da Escola Universitaria Gimbernat (Sant Cugat do Vallès, Barcelona) veñen de elaborar unha enquisa para analizar e cuantificar a súa incidencia, para o que solicitan a colaboración do colectivo de fisioterapeutas de Galicia:

https://forms.gle/Rq5ZwpF2CNxNWMMV7

Encuesta sobre repercusión e incidencia de lesiones musculoesquéticas en fisioterapeutas activos

Con el objetivo final de proponer un plan de estrategias preventivas de utilidad para el colectivo

Con el objetivo de proponer un plan de estrategias preventivas de lesiones musculoesquéticas en fisioterapeutas activos de utilidad para el colectivo de la Fisioterapia, tres estudiantes de 4º curso del Grado de Fisioterapia de la Escuela Universitaria Gimbernat (Sant Cugat del Vallès, Barcelona) han elaborado una encuesta para analizar y cuantificar su incidencia, para lo que solicitan la colaboración del colectivo de fisioterapeutas de Galicia:

https://forms.gle/Rq5ZwpF2CNxNWMMV7

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información