A Xunta de Goberno do CoFiGa define e cuantifica o criterio de vulnerabilidade necesario para acollerse á exoneración da cota colexial do segundo trimestre/2020
Acorda tamén ampliar ata o 9 de agosto/2020 o prazo para presentar a declaración xurada necesaria e vinculante

31-07-2020
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

Dadas as dúbidas e consultas plantexadas por parte dalgúns/as colexiados/as, a Xunta de Goberno do CoFiGa aclara, define e cuantifica de forma específica o criterio de vulnerabilidade necesario para solicitar a exención da cota colexial correspondente ao segundo trimestre/2020, ademais de ampliar ata o 9 de agosto/2020 o prazo de solicitude.

Deste xeito, aplicando unha interpretación extensiva do concepto de vulnerabilidade, a Xunta de Goberno do CoFiGa acorda incluír entre os e as optantes á exención a todos/as aqueles colexiados/as que teñan sufrido un descenso de ingresos mínimo do 25%, como consecuencia directa da declaración do Estado de Alarma decretada o pasado 14 de marzo/2020.

Lembra así mesmo a Xunta de Goberno a obrigatoriedade de acompañar a solicitude de exención da citada cota colexial cunha declaración xurada do/a colexiado/a solicitante, cun modelo que pódese descargar nesta web, e que será vinculante para a toma de decisións ao respecto.

Do mesmo xeito, a Xunta do Goberno do CoFiGa tamén acordou ampliar ata o 9 de agosto/2020 o prazo para presentar a declaración xurada necesaria para optar á exención da cota colexial do segundo trimestre/2020.

A Xunta do Goberno do CoFiGa desexa con esta medida, exposta e aprobada por unanimidade na Asemblea Xeral celebrada o pasado 18 de xullo/2020, contribuír a amortecer a difícil situación causada entre os e as profesionais da Fisioterapia pola crise económica derivada da pandemia por Covid-19.

La Junta de Gobierno del CoFiGa define y cuantifica el criterio de vulnerabilidad necesario para acogerse a la exoneración de la cuota colegial del segundo trimestre/2020

Acuerda también ampliar hasta el 9 de agosto/2020 el plazo para presentar la declaración jurada necesaria y vinculante

Dadas las dudas y consultas planteadas por parte de algunos/as colegiados/colegiadas, la Junta de Gobierno del CoFiGa aclara, define y cuantifica de forma específica el criterio de vulnerabilidad necesario para solicitar la exención de la cuota colegial correspondiente al segundo trimestre/2020, además de ampliar hasta el 9 de agosto/2020 el plazo de solicitud.

De este modo, aplicando una interpretación extensiva del concepto de vulnerabilidad, la Junta de Gobierno del CoFiGa acuerda incluir entre los/as optantes a la exención a todos/as aquellos colegiados/as que hayan sufrido un descenso de ingresos mínimo del 25%, como consecuencia directa de la declaración del Estado de Alarma decretada el pasado 14 de marzo/2020.

Recuerda asimismo la Junta de Gobierno la obligatoriedad de acompañar la solicitud de exención de la citada cuota colegial con una declaración jurada del/a colegiado/a solicitante, cuyo modelo se puede descargar en esta web, y que será vinculante para la toma de decisiones al respecto. 

Del mismo modo, la Junta del Gobierno del CoFiGa también ha acordado ampliar hasta el 9 de agosto/2020 el plazo para presentar a declaración jurada necesaria para optar a la exención de la cuota colegial del segundo trimestre/2020.

La Junta del Gobierno del CoFiGa desea con esta medida, planteada y aprobada por unanimidad en la Asamblea General celebrada el pasado 18 de julio/2020,  contribuir a amortiguar la difícil situación causada entre los y las profesionales de la Fisioterapia por la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19. 

 

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información