Implicacións no cumprimento da normativa de protección de datos das medidas de seguridade a adoptar nas clínicas de Fisioterapia diante da crise sanitaria Covid-19
Dossier informativo adxunto, recollendo os criterios publicados pola Axencia Española de Protección de Datos

27-05-2020
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

As repercusións que poden ter sobre o cumprimento da normativa de protección de datos as medidas de seguridade a adoptar polas clínicas de Fisioterapia con motivo da crise sanitaria provocada pola pandemia Covid-19, son analizadas no dossier informativo adxunto que o CoFiGa pon ao dispor dos e das colexiados/as.

O documento ofrece información sobre aspectos como, por exemplo, a realización de test da Covid-19 por parte dos/as traballadores ou os requisitos para tomar a temperatura aos/as pacientes cando acceden á clínica.

Achégase así mesmo un modelo de cartel informativo a colocar de forma visible en todas aquelas clínicas de Fisioterapia que decidisen realizar tomas de temperatura aos/as pacientes no momento do seu acceso á clínica e previamente á aplicación do tratamento.

Implicaciones en el cumplimiento de la normativa de protección de datos de las medidas de seguridad a adoptar en las clínicas de Fisioterapia ante la crisis sanitaria Covid-19

Dossier informativo adjunto, recogiendo los criterios publicados por la Agencia Española de Protección de Datos

Las repercusiones que pueden tener sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos las medidas de seguridad a adoptar por las clínicas de Fisioterapia con motivo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia Covid-19, son analizadas en el dossier informativo adjunto que CoFiGa pone a disposición de sus colegiados/as.

El documento ofrece información sobre aspectos como, por ejemplo, la realización de test de la Covid-19 por parte de los/as trabajadores o los requisitos para tomar la temperatura a los/as pacientes cuando acceden a la clínica.

Se adjunta así mismo un modelo de cartel informativo a colocar de forma visible en todas aquellas clínicas de Fisioterapia que hayan decidido realizar tomas de temperatura a los/as pacientes en el momento de su acceso a la clínica y previamente a la aplicación del tratamiento.

 

Acceder a la noticia
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.
Puedes obtener más información aquí: Más información