Confirmada a presenza do xerente do Sergas e do alcalde de Santiago na inauguración do XVI Congreso Nacional de Fisioterapia
O vicepresidente da ER-WCPT, o asesor de asuntos profesionais da WCPT e os presidentes do CGCFE e da CNDFF acompañarán mañá aos presidente de AEF e CoFiGa no acto inaugural do evento científico de máis calado da Fisioterapia española, que reunirá[...]

07-11-2019
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

O xerente do Sergas e o alcalde de Santiago confirmaron a súa presenza no acto inaugural do XVI Congreso Nacional de Fisioterapia que, organizado conxuntamente pola Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) e o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), celebrarase esta fin de semana no Palacio de Congresos de Santiago de Compostela, reunindo a 600 fisioterapeutas de toda España para analizar a efectividade da Fisioterapia no marco da cronicidade e o envellecemento activo da poboación.

O acto inaugural, que se celebrará ás 15:30 horas de mañá venres 8 de novembro no Palacio de Congreso de Santiago, tamén contará coa participación do vicepresidente da Rexión Europea da Confederación Mundial da Fisioterapia (ER-WCPT), Roland Craps; do asesor de asuntos profesionais da Confederación Mundial da Fisioterapia ( WCPT), o fisioterapeuta español Pablo Davó Cabra; e dos presidentes do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) e da Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF), Miguel Villafaina e Fausto Barbeiro, que acompañarán aos presidentes da AEF e do CoFiGa, os fisioterapeutas Fernando Ramos e Gustavo Paseiro.

Conicidade e envellecimento activo, lema do XVI Congreso Nacional de Fisioterapia

Os diferentes ámbitos de actuación da Fisioterapia no marco da cronicidade e o envellecemento activo, así como o papel das novas tecnoloxías e os desafíos aos que se enfronta a profesión nos próximos anos, serán obxecto de análise no marco do XVI Congreso Nacional de Fisioterapeutas, que ten como principal obxectivo visibilizar a efectividade da Fisioterapia e poñer en valor a intervención dos e das fisioterapeutas á hora de tratar os procesos patolóxicos crónicos e os cambios relacionados co envellecemento da poboación, aspectos que xa constitúen no noso país un importante problema socio-sanitario e un auténtico desafío asistencial, económico e social, xerando o 80% do gasto sanitario.

A cronicidade e o progresivo envellecemento da poboación compoñen un preocupante escenario social que sitúa ao fisioterapeuta como profesional sanitario clave na atención e manexo da cronicidade, restablecendo as capacidades funcionais das persoas, reducindo o consumo de fármacos e alixeirando a presión asistencial nas consultas de Atención Primaria, ao fomentar entre a poboación o  autocuidado e a educación para a saúde.

Na xestión da cronicidade e a dependencia que xera o progresivo envellecemento da poboación, os obxectivos xerais da Fisioterapia pasan por diminuír a prevalencia das súas consecuencias sobre a saúde e mitigar a mortalidade prematura, reducindo a deterioración funcional e as complicacións asociadas e mellorando con iso a calidade de vida dos afectados e dos seus coidadores. Un proceso para o que é imprescindible unha perspectiva multidisciplinar, de visión global, con estratexias socio-sanitarias nas que a Fisioterapia é determinante.

As achegas da Fisioterapia neste complexo proceso son mellorar a funcionalidade do paciente, facelo menos dependente das terapias farmacolóxicas e, en moitos casos, lograr reducir a taxa de reingreso, aspectos que resultan fundamentais á hora de diminuír o elevado custo económico do actual procedemento socio-asistencial.

Programa Científico

O Programa Científico do XVI Congreso Nacional de Fisioterapia contempla a celebración, ao longo das xornadas do venres 8 e do sábado 9 de novembro/2019, de diferentes mesas de debate, simposios, seminarios, ponencias, comunicacións talleres que se celebrarán de forma paralela en tres salgas do Palacio de Congresos de Santiago.

Toda a información en: http://congresoaef2019.com/

Confirmada la presencia del gerente del Sergas y del alcalde de Santiago en la inauguración del XVI Congreso Nacional de Fisioterapia

El vicepresidente de la ER-WCPT, el asesor de asuntos profesionales de la WCPT y los presidentes del CGCFE y de la CNDFF acompañarán mañana a los presidente de AEF y CoFiGa en el acto inaugural del evento científico de más calado de la Fisioterapia española, que reunirá este fin de semana en Santiago de Compostela a 600 profesionales

El gerente del Sergas y el alcalde de Santiago han confirmado su presencia en el acto inaugural del XVI Congreso Nacional de Fisioterapia que, organizado conjuntamente por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), se celebrará este fin de semana en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela, reuniendo a 600 fisioterapeutas de toda España para analizar la efectividad de la Fisioterapia en el marco de la cronicidad y el envejecimiento activo de la población.

El acto inaugural, que se celebrará a las 15:30 horas de mañana viernes 8 de noviembre en el Palacio de Congreso de Santiago, también contará con la participación del vicepresidente de la Región Europea de la Confederación Mundial de la Fisioterapia (ER-WCPT), Roland Craps; del asesor de asuntos profesionales de la Confederación Mundial de la Fisioterapia (WCPT), el fisioterapeuta español Pablo Davó Cabra; y de los presidentes del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) y de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF), Miguel Villafaina y Fausto Barbero, que acompañarán a los presidentes de la AEF y del CoFiGa, los fisioterapeutas Fernando Ramos y Gustavo Paseiro.

Los diferentes ámbitos de actuación de la Fisioterapia en el marco de la cronicidad y el envejecimiento activo, así como el papel de las nuevas tecnologías y los desafíos a los que se enfrenta la profesión en los próximos años, serán objeto de análisis en el marco del XVI Congreso Nacional de Fisioterapeutas, que tiene como principal objetivo visibilizar la efectividad de la Fisioterapia y poner en valor la intervención de los y las fisioterapeutas a la hora de tratar los procesos patológicos crónicos y los cambios relacionados con el envejecimiento de la población, aspectos que ya constituyen en nuestro país un importante problema socio-sanitario y un auténtico desafío asistencial, económico y social, generando el 80% del gasto sanitario.

La cronicidad y el progresivo envejecimiento de la población componen un preocupante escenario social que sitúa al fisioterapeuta como profesional sanitario clave en la atención y manejo de la cronicidad, restableciendo las capacidades funcionales de las personas, reduciendo el consumo de fármacos y aligerando la presión asistencial en las consultas de Atención Primaria, al fomentar entre la población el autocuidado y la educación para la salud.

En la gestión de la cronicidad y la dependencia que genera el progresivo envejecimiento de la población, los objetivos generales de la Fisioterapia pasan por disminuir la prevalencia de sus consecuencias sobre la salud y mitigar la mortalidad prematura, reduciendo el deterioro funcional y las complicaciones asociadas y mejorando con ello la calidad de vida de los afectados y de sus cuidadores. Un proceso para el que es imprescindible una perspectiva multidisciplinar, de visión global, con estrategias socio-sanitarias en las que la Fisioterapia es determinante.

Las aportaciones de la Fisioterapia en este complejo proceso son mejorar la funcionalidad del paciente, hacerlo menos dependiente de las terapias farmacológicas y, en muchos casos, lograr reducir la tasa de reingreso, aspectos que resultan fundamentales a la hora de disminuir el elevado coste económico del actual procedimiento socio-asistencial.

Programa Científico

El Programa Científico del XVI Congreso Nacional de Fisioterapia contempla la celebración, a lo largo de las jornadas del viernes 8 y del sábado 9 de noviembre/2019, de diferentes mesas de debate, simposios, seminarios, ponencias, comunicaciones y talleres que se celebrarán de forma paralela en tres salas del Palacio de Congresos de Santiago. Toda la información en: http://congresoaef2019.com/

Acceder a la noticia
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.
Puedes obtener más información aquí: Más información