Aberto o prazo de inscrición no concurso-oposición para a área social convocado pola Xunta
Para cubrir por acceso libre e por promoción interna 10 prazas de técnicxs facultativos de servizos sociais coa especialidade de Fisioterapia

07-11-2019
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

Aberto desde hoxe, xoves 7 de novembro, o prazo de inscrición para os e as fisioterapeutas que queiran optar ao proceso selectivo convocado pola Xunta de Galicia para cubrir 10 prazas de emprego público dentro da área social, fóra das que convoca o Sergas para a área sanitaria.

Trátase concretamente de 10 prazas no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicxs facultativos de servizos sociais coa especialidade de Fisioterapia, a cubrir neste proceso selectivo tanto por acceso libre como por promoción interna.

O prazo de inscrición permanecerá aberto durante 20 días hábiles, desde o 7 de novembro ata o 4 de decembro.

Os exames non se celebrarán antes do mes de maio, xa que se dará un prazo mínimo de seis meses entre a publicación da convocatoria ata a realización da primeira proba.

Con esta oferta de emprego social a Xunta de Galicia pretende reforzar áreas como os centros de maiores, centros de día, atención á discapacidade ou atención á muller. Desde a Consellería de Facenda aclaran que se trata de prazas independentes e adicionais ás prazas sanitarias convocadas polo Sergas.

A convocatoria destas 10 prazas de fisioterapeutas pode consultarse no Diario Oficial de Galicia (DOG) número 221, publicado onte mércores 6 de novembro/2019 que se adxunta nesta información.

Abierto el plazo de inscripción en el concurso-oposición para el área social convocado por la Xunta

Para cubrir por acceso libre y por promoción interna 10 plazas de técnicxs facultativos de servicios sociales con la especialidad de Fisioterapia

Abierto desde hoy, jueves 7 de noviembre, el plazo de inscripción para los y las fisioterapeutas que quieran optar al proceso selectivo convocado por la Xunta de Galicia para cubrir 10 plazas de empleo público dentro del área social, fuera de las que convoca el Sergas para el área sanitaria.

Se trata concretamente de 10 plazas en el cuerpo facultativo de grado medio de la escala de técnicxs facultativos de servicios sociales con la especialidad de Fisioterapia, a cubrir en este proceso selectivo tanto por acceso libre como por promoción interna.

El plazo de inscripción permanecerá abierto durante 20 días hábiles, desde el 7 de noviembre hasta el 4 de diciembre.

Los exámenes no se celebrarán antes del mes de mayo, ya que se dará un plazo mínimo de seis meses entre la publicación de la convocatoria hasta la realización de la primera prueba.

Con esta oferta de empleo social la Xunta de Galicia pretende reforzar áreas como los centros de mayores, centros de día, atención a la discapacidad o atención a la mujer. Desde la Consellería de Facenda aclaran que se trata de plazas independientes y adicionales a las plazas sanitarias convocadas por el Sergas.


La convocatoria de estas 10 plazas de fisioterapeutas puede consultarse en el Diario Oficial de Galicia (DOG) número 221, publicado ayer miércoles 6 de noviembre/2019 que se adjunta a esta información.
Acceder a la noticia
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.
Puedes obtener más información aquí: Más información