Presentadas no MSSI as 5 recomendacións de “non facer” priorizadas por expertos da AEF para diminuír a utilización de intervencións innecesarias, que non demostraron eficacia, teñen escasa ou dubidosa efectividade ou non son custo-efectivas
No marco da participación da AEF no proxecto “Compromiso pola Calidade das Sociedades Científicas de España” iniciado en 2013 e que xa conta cun total de 200 prácticas clínicas que deben evitarse

09-02-2018
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

O presidente da  AEF, Fernando Ramos, presentou onte no Ministerio de Sanidade as 5 recomendacións de “non facer” que priorizou un panel de expertos proposto pola  AEF no marco do proxecto “Compromiso pola Calidade das Sociedades Científicas de España” que coordina o Ministerio de Sanidade e que ten como obxectivos principais diminuír no Sistema de Saúde a utilización de intervencións sanitarias innecesarias, que son as que non demostraron eficacia, teñen escasa ou dubidosa efectividade ou non son custo-efectivas; diminuír a variabilidade na práctica clínica; difundir entre profesionais sanitarios e pacientes o compromiso co uso adecuado de recursos sanitarios e, por último, promover a seguridade clínica.

Recomendacións da AEF

As recomendacións realizadas pola  AEF son as seguintes:

- Non atrasar o inicio do tratamento  fisioterápico na enfermidade de Parkinson ata a aparición de dificultades de movemento.

- Non utilizar só técnicas pasivas no tratamento das tendinopatías crónicas, pois a terapia activa é máis efectiva.

- Non utilizar exercicios  autopasivos con polea no tratamento do membro superior do paciente hemipléxico.

- Non se recomenda para valorar o risco de caídas na poboación xeriátrica utilizar o test  one  leg caseta.

Na reunión celebrada o pasado 8 de febreiro no Ministerio de Sanidade, ademais da AEF fixeron pública as súas recomendacións as asociacións de Urxencias e Emerxencias (Semes), Anatomía Patolóxica (SEAP), Oncoloxía  Radioterápica (SEOR), Saúde Pública (Sempsph), Nutrición  Parenteral (Senpe) e Enfermería Comunitaria (AEC) e Enfermería Comunitaria de Atención Primaria (Faecap).

200 recomendacións realizadas por 38 sociedades científicas

Desde 2013 en que se puxo en marcha o proxecto, un total de 38 sociedades científicas de España seleccionaron case 200 prácticas clínicas que deben evitarse: as tres de Medicina de Familia (Semfyc, Semergen e SEMG), Pediatría, Cardioloxía, Endocrinoloxía e Nutrición, Medicina Interna,  Nefroloxía, Pneumoloxía e Cirurxía Torácica, Neuroloxía, Patoloxía Dixestiva, Reumatoloxía,  Biopatoloxía Médica, Cirurxía,  Alergoloxía e Inmunoloxía Clínica, Anestesioloxía, Reanimación e Terapéutica da Dor, Hematoloxía e Hemoterapia, Medicina Intensiva Crítica e Unidades Coronarias, Oncoloxía Médica, Medicina Nuclear e Imaxe Molecular, Radioloxía Médica, Rehabilitación e Medicina Física, Uroloxía, Calidade Asistencial, Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía, Medicina Xeriátrica, Xeriatría e Xerontoloxía, Psiquiatría, Bioquímica Clínica e Patoloxía Molecular e, finalmente, Urxencias e Emerxencias (Semes), Anatomía Patolóxica (SEAP), Oncoloxía  Radioterápica (SEOR), Saúde Pública (Sempsph), Nutrición  Parenteral (Senpe), Enfermería Comunitaria (AEC) e Enfermería Comunitaria de Atención Primaria (Faecap), e Fisioterapia (AEF).

Máis información en: http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/cal_sscc.htm?platform=hootsuite

Presentadas en el MSSI las 5 recomendaciones de “no hacer” priorizadas por expertos de la AEF para disminuir en el Sistema de Salud la utilización de intervenciones innecesarias, que no han demostrado eficacia, tienen escasa o dudosa efectividad o no son coste-efectivas

En el marco de la participación de la AEF en el proyecto “Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas de España” iniciado en 2013 y que ya cuenta con un total de 200 prácticas clínicas que deben evitarse

El presidente de la AEF, Fernando Ramos, presentó ayer en el Ministerio de Sanidad las 5 recomendaciones de “no hacer” que ha priorizado un panel de expertos propuesto por la AEF en el marco del proyecto “Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas de España” que coordina el Ministerio de Sanidad y que tiene como objetivos principales disminuir en el Sistema de Salud la utilización de intervenciones sanitarias innecesarias, que son las que no han demostrado eficacia, tienen escasa o dudosa efectividad o no son coste-efectivas; disminuir la variabilidad en la práctica clínica; difundir entre profesionales sanitarios y pacientes el compromiso con el uso adecuado de recursos sanitarios y, por último, promover la seguridad clínica.

Recomendaciones de la AEF

Las recomendaciones realizadas por la AEF son las siguientes:

- No retrasar el inicio del tratamiento fisioterápico en la enfermedad de Parkinson hasta la aparición de dificultades de movimiento.

- No utilizar sólo técnicas pasivas en el tratamiento de las tendinopatías crónicas, pues la terapia activa es más efectiva.

- No utilizar ejercicios autopasivos con polea en el tratamiento del miembro superior del paciente hemipléjico.

- No se recomienda para valorar el riesgo de caídas en la población geriátrica utilizar el test one leg stand.

En la reunión celebrada el pasado 8 de febrero en el Ministerio de Sanidad, además de la AEF hicieron pública sus recomendaciones las asociaciones de Urgencias y Emergencias (Semes), Anatomía Patológica (SEAP), Oncología Radioterápica (SEOR), Salud Pública (Sempsph), Nutrición Parenteral (Senpe) y Enfermería Comunitaria (AEC) y Enfermería Comunitaria de Atención Primaria (Faecap).

200 recomendacións realizadas por 38 sociedades científicas

Desde 2013 en que se puso en marcha el proyecto, un total de 38 sociedades científicas de España han seleccionado casi 200 prácticas clínicas que deben evitarse: las tres de Medicina de Familia (Semfyc, Semergen y SEMG), Pediatría, Cardiología, Endocrinología y Nutrición, Medicina Interna, Nefrología, Neumología y Cirugía Torácica, Neurología, Patología Digestiva, Reumatología, Biopatología Médica, Cirugía, Alergología e Inmunología Clínica, Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, Hematología y Hemoterapia, Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, Oncología Médica, Medicina Nuclear e Imagen Molecular, Radiología Médica, y Rehabilitación y Medicina Física, Urología, Calidad Asistencial, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Geriátrica, Geriatría y Gerontología, Psiquiatría, Bioquímica Clínica y Patología Molecular y, finalmente, Urgencias y Emergencias (Semes), Anatomía Patológica (SEAP), Oncología Radioterápica (SEOR), Salud Pública (Sempsph), Nutrición Parenteral (Senpe), Enfermería Comunitaria (AEC) y Enfermería Comunitaria de Atención Primaria (Faecap), y Fisioterapia (AEF).

Más información en: http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/cal_sscc.htm?platform=hootsuite
Acceder a la noticia
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.