Próxima celebración en Madrid do I Congreso Nacional das Profesións organizado por Unión Profesional
Con asistencia gratuíta, desenvolverase os días 18 e 19 de xaneiro na Facultade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid

12-01-2018
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

Asuntos esenciais das profesións, como a Deontoloxía, a formación continua ou o acto profesional; os Colexios Profesionais como garantes do desenvolvemento profesional continuo no contexto europeo; a participación das profesións nos proxectos de innovación social (Pactos de Estado); e o impacto económico e social das profesións colexiadas, constitúen os eixos temáticos do I Congreso Nacional de Profesións que, organizado por Unión Profesional (UP), desenvolverase con asistencia gratuíta os próximos días 18 e 19 de xaneiro na Facultade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid.

“Un país de profesións” é o lema do I Congreso Nacional das Profesións, que se presenta como unha ferramenta de reflexión, de autoexigencia e de reivindicación. O seu obxectivo primordial é compartir, analizar, valorar e comunicar aquilo que é común e esencial ao exercicio profesional: o interese xeral, público e social;e as garantías que a boa práctica profesional pode proporcionar á cidadanía para preservar e facer efectivos os seus dereitos.

Obxectivos do Congreso

1. Compartir, analizar, valorar e comunicar o que é común e esencial ao exercicio profesional. Para iso, profundarase nas raíces do exercicio profesional: o interese xeral, público e social, así como as garantías, que a boa práctica profesional pode proporcionar aos cidadáns, empresas e entidades, dentro dunha sociedade aberta.

2.  Ademais, o Congreso quere ser un espazo permanente para reflexionar sobre as novas condicións sociais, tecnolóxicas, económicas e políticas, nas que se exercen as profesións.

Presenza da Fisioterapia

Como membro de UP, o Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España estará a representar neste I Congreso Nacional das Profesións da man do seu presidente, Miguel Villafaina Muñoz, que moderará a mesa de debate sobre a participación das profesións en Proxectos de Innovación Social.

Unión Profesional

Creada en 1980 para a defensa dos intereses comúns das profesións e a consecución coordinada das funcións de interese social, UP é a asociación estatal que agrupa ás profesións colexiadas españolas.

Está integrada por 33 Consellos Xerais e Superiores e Colexios Profesionais de ámbito estatal que, xuntos, aglutinan preto de 1.000 colexios profesionais e millón e medio de profesionais liberais en todo o territorio.

No sector sanitario, ademais do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España, integra tamén aos Consellos Xerais de Médicos, Farmacéuticos, Enfermería, Veterinarios, Dentistas, Ópticos-Optometristas, Psicólogos e  Logopedas.

Próxima celebración en Madrid del I Congreso Nacional de las Profesiones organizado por Unión Profesional

Con asistencia gratuita, se desarrollará los días 18 y 19 de enero en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid

Asuntos esenciales de las profesiones, como la Deontología, la formación continua o el acto profesional; los Colegios Profesionales como garantes del desarrollo profesional continuo en el contexto europeo;  la participación de las profesiones en los proyectos de innovación social (Pactos de Estado); y el impacto económico y social de las profesiones colegiadas, constituyen los ejes temáticos del I Congreso Nacional de Profesiones que, organizado por Unión Profesional (UP), se desarrollará con asistencia gratuita los próximos días 18 y 19 de enero en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

“Un país de profesiones” es el lema del I Congreso Nacional de las Profesiones, que se presenta como una herramienta de reflexión, de autoexigencia y de reivindicación. Su objetivo primordial es compartir, analizar, valorar y comunicar aquello que es común y esencial al ejercicio profesional: el interés general, público y social; y las garantías que la buena práctica profesional puede proporcionar a la ciudadanía para preservar y hacer efectivos sus derechos.

Objetivos

1.  Compartir, analizar, valorar y comunicar lo que es común y esencial al ejercicio profesional. Para ello, se profundizará en las raíces del ejercicio profesional: el interés general, público y social, así como las garantías, que la buena práctica profesional puede proporcionar a los ciudadanos, empresas y entidades, dentro de una sociedad abierta.

2.  Además, el Congreso quiere ser un espacio permanente para reflexionar sobre las nuevas condiciones sociales, tecnológicas, económicas y políticas, en las que se ejercen las profesiones.

Presencia de la Fisioterapia

Como miembro de UP, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España estará representando en este I Congreso Nacional de las Profesiones de la mano de su presidente, Miguel Villafaina Muñoz, que moderará la mesa de debate sobre la participación de las profesiones en Proyectos de Innovación Social.

UP

Creada en 1980 para la defensa de los intereses comunes de las profesiones y la consecución coordinada de las funciones de interés social, UP es la asociación estatal que agrupa a las profesiones colegiadas españolas. 

Acceder a la noticia
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.